ค่าส่ง 800

24,990.00 THB
  • ขนาดหน้าแป้น 54 นิ้ว
  • ปรับระดับได้ 6 ระดับ
  • ขนาดฐาน 80*130*19* ซม.
  • ฐานบรรจุน้ำ 140 ลิตร สามารถเคลื่อนย้ายได้
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานการใช้งานโดย สมาคมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากสหรัญอเมริกา (ASTM)

**อย่าห้อยโหนกับห่วง หรือส่วนใดๆของตัวแป้น รวมไปถึงหน้าแป้น ส่วนค้ำยัน หรือ เน็ตตาข่าย มีโอกาสเสี่ยงที่จะบาดเจ็บสาหัส หรือสินค้าเสียหายได้ โปรดระมัดระวังในการเล่น

21,900.00 THB
  • ขนาดหน้าแป้น 50 นิ้ว
  • ปรับระดับได้ 6 ระดับ
  • ขนาดฐาน 80*130*19* ซม.
  • ฐานบรรจุน้ำ 140 ลิตร สามารถเคลื่อนย้ายได้
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานการใช้งานโดย สมาคมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา (ASTM)

**อย่าห้อยโหนกับห่วง หรือส่วนใดๆของตัวแป้น รวมไปถึงหน้าแป้น ส่วนค้ำยัน หรือ เน็ตตาข่าย มีโอกาสเสี่ยงที่จะบาดเจ็บสาหัส หรือสินค้าเสียหายได้ โปรดระมัดระวังในการเล่น

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

X