ขนาดของลูกบาส Basketball Size

การเลือกไซส์หรือขนาดลูกบาส Basketball size นั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากจะฝึกฝนหรือเล่นให้ได้ประสิทธิภาพนั้นควรคำนึงถึงลักษณะทางกายภาพของผู้เล่นด้วยเช่นกัน ซึ่งเราสามารถจัดความเหมาะสมได้ตามช่วงอายุและเพศได้ดังนี้

ลูกบาส Size 3

เป็นขนาดลูกบาสที่เหมาะกับเด็กเล็กหรืออายุประมาณ 5 ขวบ

ลูกบาส Size 5

Basketball Size 5 เป็นขนาดลูกบาสที่เหมาะกับเด็กวัยประถมหรืออายุประมาณ 10 ขวบ

ลูกบาส Size 6

Basketball Size 6 เป็นขนาดลูกบาสสำหรับเด็กโตไปจนถึงผู้ใหญ่ รวมถึงยังเป็นขนาดลูกบาสสำหรับผู้หญิงและยังเป็นขนาดที่ใช้แข่งขันบาสเก็ตบอลประเภทสตรีทอีกด้วย

ลูกบาส Size 7

Basketball Size 7 เป็นขนาดมาตรฐานที่ใช้ในการแข่งขันบาสเกตบอล

ขนาดลูกบาส Basketball Size

ลูกบาส Archives – Sporthouse Thailand

อย่างไรก็ตามเกณฑ์ในการเลือกลูกบาสข้างต้นอิงจากลักษณะทางกายภาพของมนุษย์โดยทั่วไปตามอายุวัยเท่านั้น สามารถเลือกเปลี่ยนไซส์และลักษณะการใช้ได้ตามความเหมาะสม