0

My cart

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

SPECS

NBA Highlight Backboard Fan

  • SKU : 80688CN
  • หน้าแป้นโพลีคาร์บอเนต 44 นิ้ว
  • อุปกรณ์ติดผนังครบชุด(Mounting)
  • ห่วงเส้นผ่าศูนย์กลาง 45 ซม. (18 นิ้ว)
  • น้ำหนักรวมกล่อง 12 กก.

INSTALLATION GUIDE

INSTALLATION GUIDE

ลูกค้าสามารถประกอบเองได้

ประเภทโครงสร้างผนังที่(ไม่แนะนำ)ให้ทำการติดตั้ง

1.ผนังเบา
2.ผนังมวลเบา
3.ผนังสำเร็จรูป
4.ผนังไม้

*เนื้อหาดังกล่าวเป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น ควรปรึกษาช่าง หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

USER MANUAL DOWNLOAD

v

v

NBA Highlight Backboard Fan

X