การเปลี่ยน / คืนสินค้า

Sporthouse Thailand มีนโยบายรับเปลี่ยนคืนสินค้า ภายใน 14 วัน ในกรณีต่อไปนี้

ได้รับสินค้าในสภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายจากการจัดส่ง
ทางบริษัทจัดส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง เช่น ผิดสี หรือผิดไซส์
ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 1: แจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้า
หากต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อเราภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าโดยติดต่อ xx-xxx-xxxx เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 10:00-18:00 น. หรืออีเมลล์ support@sporthousethailand.com

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าและตรวจสอบสินค้า
เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ และติดต่อเพื่อยืนยันการขอคืนสินค้า
ในกรณีที่ทางบริษัทส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนหรือคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ยังไม่ได้ใช้งาน และยังไม่ผ่านการซักรีด พร้อมป้ายสินค้าที่ติดอยู่ ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่ไม่ผ่านตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ตั้งไว้
หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนไม่มีในสต๊อก เราจะทำรายการเพื่อคืนเงินให้ภายใน 7-14 วันทำการโดยเริ่มนับจากวันที่สินค้าถึงคลังสินค้า และได้รับการตรวจสอบสภาพสินค้า

ขั้นตอนที่ 3: การส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์ (ผลิตภัณฑ์)
แนบใบเสร็จการชำระเงินพร้อมสินค้า (สินค้าจะต้องสมบูรณ์ ไม่ผ่านการซักรีด และไม่แกะป้ายสินค้า) จัดส่งคืนทางไปรษณีย์โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่คลังสินค้า จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 2-3 วันทำการเพื่อยืนยันสถานภาพการคืนสินค้า

หากทาง Sporthouse Thailand พบว่าสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนไม่ตรงตามข้อกำหนด ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้านั้นคืนให้กลับลูกค้า การส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์อาจใช้เวลา 7-10 วันทำการ

ออกแบบเพิ่มเติมได้

error: Content is protected !!
X