รายละเอียดเพิ่มเติม

TRATAC ACTIVEBALL

reddot award 2017 winner ได้รับรางวัลจากสถาบันการออกแบบ Reddot ประจำปี 2017

 

POINT 1 – Innovative and functional design awarded by Red dot & if design

– นวัตกรรมและการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการ จนทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากสถาบันการออกแบบ Reddot ประจำปี 2017

POINT 2 – 3 stage vibration mode can be adjusted according to massage areas and purpose of uses

– ระบบสั่น 3 ขั้นตอน สามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับส่วนที่ต้องการนวดและจุดประสงค์ของการใช้

POINT 3 – Peanut shaped massage ball to massage topical areas and for muscle relaxation

– รูปทรงของลูกบอลคล้ายถั่ว ใช้ในการนวดตามจุดที่ต้องการและเพื่อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

 

LEVEL1 Low power mode 2200 RPM – ระดับที่ 1 โหมดพลังงานต่ำขนาด 2200 รอบ/นาที
LEVEL2 Power mode 3300 RPM – ระดับ2 โหมดพลังงานขนาด 3300 รอบ/นาที
LEVEL3 Intense power mode 4,000 RPM – ระดับ1 โหมดพลังงานสูงขนาด 4000 รอบ/นาที

Press once: Shows battery remains –  กด 1ครั้ง เพื่อแสดงพลังงานคงเหลือ

Hold 2-3 seconds to turn off – กดค้างไว้ 2-3 วินาที เพื่อปิดเครื่อง

น้ำหนักตัวเครื่อง 895g

 

li-lon Battery 7.4V =2200mAh

Input:9V = 1000mA

to be used used with adapter S9

X