รายละเอียดเพิ่มเติม

TRATAC ACTIVEROLL mini

 

POINT 1 – Applied a unique pattern projection to delivery deep impulses that makes it feel as if it’s pressing with your fingertips

– นวัตกรรมและการออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์ที่ให้ความรู้สึกสัมผัสคล้ายการนวดกดด้วยปลายนิ้ว

POINT 2 – Possible to carry out various exercises with 4 stage vibration modes

–  สามารถใช้ในการออกกำลังกายได้หลายรูปแบบด้วยระบบสั่น 4 โหมดด้วยกัน

POINT 3 Applied optimum exercise time of 10 min, automatic power off function after 10 min.

–  ใช้เวลาออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุด ด้วยระบบปิดอัตโนมัติ หลังการใช้งานครบ 10 นาที

 

LEVEL1 Low power mode 2000 RPM  – ระดับที่ 1 โหมดพลังงานต่ำ 2000 รอบ/นาที
LEVEL2 Low Power mode 2700 RPM –  ระดับที่ 2 โหมดพลังงานต่ำ 2700 รอบ/นาที
LEVEL3 Low Power mode with Rhythm 2,000~2,700 -2,000 RPM –  ระดับที่ 3 โหมดพลังงานต่ำกับการทำงานเป็นจังหวะ 2,000~2,700 -2,000 รอบ/นาที
LEVEL4 Intense power mode 3,700 RPM   – ระดับที่ 4 โหมดพลังงานสูง 3,700 รอบ/นาที

Hold 2-3 seconds to turn off  – กดค้างไว้ 2-3 วินาที เพื่อปิดเครื่อง

 

li-lon Battery 7.4V =2200mAh

Input:9V = 1000mA

to be used used with adapter S9

X